Panacek


  Betlém králický – výška figur 7,5cm

  1. chaloupka č. 1 červená střecha
  2. chaloupka č. 2 s věžičkami
  3. palma
  4. sv. Rodina /set/
  5. vůl
  6. osel
  7. anděl nad chaloupkou
  8. tři králové
  9. ovečka ležící
  10. ovečka pasoucí se
  11. ovečka vyhlížející
  12. vodič s velbloudem
  13. jezdec na slonu
  14. vodič s koněm
  15. pastýř v zeleném saku
  16. pastýř v červených šatech
  17. kominík v hnědých botách
  18. darovník s kulatým chlebem
  19. mnich
  20. darovník s korbelem
  21. darovník s nůší housek
  22. ponocný
  23. žena s mísou na hlavě
  24. vinař
  25. rybář
  26. žena s husou


  Betlémy ze smrkového dřeva – výška figur 10,5cm

  27. Betlém smrkový - nebarvený
  28. chaloupka č. 2 červená střecha
  29. chaloupka č. 4 zelená střecha
  30. palma
  31. Jéžišek
  32. P. Marie
  33. Sv. Josef
  34. vůl
  35. osel
  36. anděl nad chaloupkou
  37. tři králové / set /
  38. ovečka ležící
  39. ovečka pasoucí se
  40. ovečka vyhlížející
  41. beránek
  42. vodič s velbloudem
  43. vodič s koněm
  44. vodič slona s jezdcem
  45. pastýř v klobouku
  46. pastýř v červeném šatu a zelených kalhotách
  47. vytrubující ponocný
  48. anděl
  49. kominík v šedých botách
  50. vyhlížející hráč na píšťalu
  51. darovník s mísou na hlavě
  52. ženská s vánočkou
  53. rybář
  54. trubač
  55. basista
  56. mlynář
  57. sadař s nůší
  58. žena s kabelkou
  59. darovník s džbánem na rameni
  60. cukrář
  61. klečící sadař


  Užitné předměty

  62. věšák s námětem koně v přírodním provedení
  63. věšák s námětem koně v černé barvě
  64. věšák s námětem koně v provedení mahagon

Copyright © 2008 Králické Betlémy, Prokopec - By dnt.cz